Holakrati, en sociokrati-variant

Den originale hjemmeside for holakrati er http://holacracy.org . Der kan du finde masser af godt materiale.

Denne danske hjemmeside er én af 3 søstersider, hvoraf de to andre er http://sociokrati.dk og http://sociocracy.dk . Alle tre sider er under opbygning, så bær venligst over med, at de ikke er komplette.

Siderne har som fælles formål at beskrive mest muligt af den sociokratiske tradition for danske brugere, sådan at de frit kan hente inspiration fra de forskellige varianter. Derved kan vi forhåbentlig undgå ukonstruktive diskussioner mellem danske sociokrati-udøvere om, hvilken sociokrati-variant der er den rigtige eller den forkerte, sådan som det sker visse steder i det internationale netværk.

Holakrati er en sociokrati-variant, som er udviklet under ledelse af amerikaneren Brian Robertson. Han lærte først sociokrati i den oprindelige, hollandske variant “SKM” (eller på engelsk SCM – Sociocratic Circle Method), som blev opfundet af Gerard Endenburg. SKM var den første virkeligt effektive sociokrati-form.

Brian Robertson brugte SKM gennem nogle år i sit software-firma “Ternary Software”. SKM gav mere effektivitet, gennemsigtighed og ligeværdighed end noget, Brian Robertson havde oplevet før; men han ville både have noget mere og noget andet.

Det lykkedes faktisk Brian Robertson at forandre det avancerede SKM, han havde lært, til noget som på mange måder var endnu mere avanceret.

Der opstod dog spændinger mellem ideerne i den hollandske socikratiorganisation (TSG) og Brian Robertsons ideer, så han valgte at skille holakratiets videre udvikling fra sociokratiet.

I de første år herefter beskrev Brian Robertson holakratiet, så det gav indtryk af, at holakrati er udviklet helt uafhængigt af SKM.

Dette er ikke sandt. Brian Robertson forsøgte ligefrem at patentere holakrati på en sådan måde, at det ville omfatte de dele, som han havde overtaget fra SKM. Den slags vakte naturligvis vrede i sociokratiske kredse, specielt i Holland.

Men ret skal være ret: Det er heller ikke sandt, at Holakrati bare er en klon af SKM, hvor Brian Robertson har skiftet de almindelige, sociokratiske betegnelser ud med holakrati-jargon, sådan som det hævdes af de vredeste kritikere af Brian Robertson.

Hvis man tror det, går man glip af holakratiets meget originale og væsentlige bidrag til den sociokratiske tradition.

Brian Robertson er i organisatorisk originalitet en gigant, som med sit værk står på skuldrene af den lidt ældre gigant, Gerard Endenburg, der opfandt SKM.

I holakratiets tidlige år omkring 2000 var der bare ikke højt nok til loftet, hverken i den hollandske sociokratiske organisation TSG eller i Brian Robertsons amerikanske organisation HolacracyOne til at dette kunne gå godt.

Meget af dette har heldigvis ændret sig. I 2014 skrev Brian Robertson beskrev historien om holakrati med et retvisende billede af forholdet mellem SKM og holakrati: https://blog.holacracy.org/history-of-holacracy-c7a8489f8eca

De 3 søstersider, herunder denne – holakrati.dk – vil forklare holakratiets metoder på en måde, som både fastholder holakratiets oprindelse i den sociokratiske tradition, og viser de vigtigste af de originale holakratiske nyskabelser, som trods lighederne begrunder, at nogen siger, at holakrati er noget “helt andet”. 

Desuden vil jeg forklare visse “skarpe” træk ved  holakratiet, som på den ene side gør det attraktivt for professionelle og meget store organisationer, og på den anden side gør det svært at acceptere for mennesker, som ved en overfladisk betragtning finder, at holakratiet fokuserer så ensidigt på organisationen, at det virker mekanisk og udelukker noget væsentligt menneskeligt.

Denne betragtning er en misforståelse. Holakrati er ikke specielt mekanisk. På nogle punkter er holakrati mindre mekanisk end SKM.

Trods sin oprindelse i SKM er Holakrati noget nyt og anderledes, at det er svært at forstå lige straks, at der man kan frigøre noget menneskeligt ved at gøre noget andet næsten maskinelt. Mange skal opleve det for at kunne tro det.

Andre ved godt fra andre sammenhænge, at det er dét menneskeskabte metoder ALTID gør: Sætter visse ting i system, så andre ting kan udfolde sig bedre og mere klart, ligesom maskiner kan skabes så de befrier mennesker for besvær, som ellers ville være uundgåeligt. Holakrati overrasker ved at sætte nogle ting i system, som mange slet ikke troede kunne sættes i system.