Hvad er sociokrati?

Sociokrati betyder “forbundsfællers styreform”. Ordet blev dannet efter 1850 af franskmanden Auguste Comte, som ønskede en styreform som var baseret på fornuft og videnskab, og som gav mennesker lige adgang til indflydelse eller magt.

Det skulle dog tage over 100 år, før videnskaberne var så modne, at det kunne lykkes for hollænderen Gerard Endenburg at opstille en kombination af 4 principper, som sammen kunne danne den afgørende, nye kerne i et system til beslutningstagning og ansvars- og magtfordeling, som både opfyldte Comtes hensigter og var praktisk effektivt.

Endenburgs kaldte selv sit system “Sociokratisk kredsorganiseringsmetode”, forkortet SKM. Derved undlod han respektfuldt at lukke betegnelsen “sociokrati” for andre opfindelser og “tage patent på” ordet sociokrati. Endenburg stiftede også den organisation som varetager undervisning i og udvikling af SKM, og som i dag hedder “The Sociocracy Group” (TSG) og har hovedkontor i Rotterdam.

Desværre er der mange, der bruger ordet Comtes betegnelse “sociokrati” specifikt om Endenburgs SKM. Det gælder også både TSG og amerikaneren Brian Robertson, som afgørende har præget sociokrati-varianten holakrati.

Det var ikke noget problem før nogle få år efter år 2000, da Brian Robertson og SKM skiltes; men det er uhensigtsmæssig sprogbrug, fordi der siden denne skilsmisse er opstået adskillige nye styreformer, som har både væsentlige ligheder med og væsentlige forskelle fra SKM.

Her på de 3 søster-hjemmesider er “sociokrati” en samlebetegnelse for styreformer, som i visse henseender er forskellige, men som har bestemte ligheder med Endenburgs SKM, simpelthen fordi man kan påvise, at de – direkte eller indirekte – er vokset ud i forlængelse af Endenburgs SKM.

Formålet med denne sprogbrug er for det første at fastholde, at de forskellige sociokrativarianter trods forskellene er beslægtede, så hvis man ikke kan finde en god løsning på et bestemt organisatorisk problem mellem de metoder som indgår i en bestemt sociokrativariant, så kan man sikkert finde den i en anden variant.

Et andet formål er at forebygge forvirrede, ukonstruktive diskussioner om hvilken variant, der er det “ægte og sande sociokrati”.